Gutec AB

electromagnetic design

Våra tjänster  

Elektromagnetisk konstruktion

GNSS-mottagare

 Analog och digital elektronikkonstruktion

Prototyptillverking och serietillverkning i egen regi eller hos underleverantörer

Kontakta oss gärna för mer information!