Gutec AB

electromagnetic design

Välkommen!

Vi utvecklar högfrekvent och digital elektronik. Genom tillämpning av medvetna konstruktionsprinciper, simuleringar och erfarenhet strävar vi efter att vara snabba, resurssnåla och  att konstruktionerna uppnår specificerade prestanda.

Vi arbetar i möjligast mån med öppen programvara men använder också licensierade system när så krävs. Simuleringar gör vi till exempel gärna i COMSOL, schema och mönsterkort utvecklar vi i Kicad.

Samarbete med universitet och högskolor är viktig för oss, likaså enskilda konsulter. Vi är medlemmar av branschorganisationen Svensk Elektronik.