Gutec AB

electromagnetic design

Om oss 

Gutec AB grundades 1998 med syftet att erbjuda kunskaper inom elektromagnetisk konstruktion i mikrovågsområdet. En bärande idé är att nyttja nätverk istället för att bygga upp ett traditionellt företag, vi odlar därför kontakter inom det egna och kompletterande kompetensområden.

 

Teknisk inriktning

Vi arbetar medvetet med ett tekniskt och naturvetenskapligt perspektiv på de uppgifter vi arbetar med.

Vårt team

Vi är ett mikroföretag med liten numerär anställda. Vi anlitar vårt nätverk för att erhålla kapacitet efter behov.